Flere stemmer

Siste ord er fremdeles ikke sagt i Øygard-saken, selv om Klassekampen la lokk på hele debatten så snart de oppdaget at jeg hadde dratt den i prinsipiell retning. 

Trygve Lange-Nielsen var den eneste som fikk ytre seg i samme retning. Alle andre forsøk ble avvist. Jeg kjenner naturligvis ikke til hvor mange innlegg, og fra hvem, KK skrotet i saken. Jeg har konkret kjennskap til tre. Sannsynligvis er det langt flere.

Journalisten Ole Texmo er knyttet til nettverket «Forum for menn og omsorg». Nettverket, som driver nettstedet krisesenter.org, er spesielt opptatt av omsorgs- og barnefordelingssaker der mannen og faren er den tapende part. Det viser seg å være svært mange slike saker.

Han har skrevet to innlegg som henholdsvis Klassekampen og Dagbladet pussig nok ikke har funnet plass til. Du finner dem her:

http://www.krisesenter.org/oletexmo/DOCS/Jon_Gangdal_og_noytraliteten.html

http://www.krisesenter.org/oletexmo/DOCS/justismord_og_troverdighet.html

Texmo har også laget en skremmende aktuell og interessant oversikt over justismordsaker i Norge i nyere tid, som kan leses her.

Den pensjonerte legen Hans Christofer Børresen fikk også sitt innlegg om Øygard-saken mysteriøst i retur fra en nokså grinete debattredaktør i Klassekampen. Han har oversendt meg et noe revidert innlegg for publisering. Du ser det til venstre her.© Syphilia Morgenstierne 2015